EnerGo Investment

 

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel

 

széchenyi_terv


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” című (GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú) Hitelprogram termékdokumentációja.

Hitelprogram keretösszege

105,2 milliárd forint (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).

Hitelprogram célja

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

Kölcsön típusa

Éven túli lejáratú Kölcsön.

Kölcsönfelvevők köre

Kölcsönfelvevő lehet:

A Projektek megvalósítási helye

Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régión kívül kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

Kölcsön összege

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.

Társasház és Lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint.

 

Kölcsön devizaneme

HUF

Önerő

Az Önerő elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. Az Önerőbe a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolata beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja az Önerő terhére is elszámolható.

Kölcsön kamata, díjak, jutalékok

Futamidők

Törlesztés ütemezése

A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 10. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 10. napján esedékes. Ha az adott hónap 10. napja nem munkanap, akkor a tőketörlesztés a következő munkanapon esedékes.

 

 

Hitelkérelmek benyújtása

A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.

A hitelkérelem csak az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MFB Zrt.) szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.

A hitelprogram keretében 2017. április 24-től lehet hitelkérelmet benyújtani.

A hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet hitelkérelmet benyújtani.

 

Igénybevételi lehetőség

A Hitelprogram keretében utoljára 2023. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

Támogatott háztartások száma

A Hitelprogram keretében támogatott háztartások száma, figyelembe véve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) eredményességmérési keretében meghatározott célértéket: 21.853.

 

 
 

 
 
 
 

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel


 

 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” című (VEKOP-5.2.1-17 kódszámú) Hitelprogram termékdokumentációja.

Hitelprogram keretösszege

9,41 milliárd forint (a társasházak és a lakásszövetkezetek részére nyújtott Kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 25%-át).

Hitelprogram célja

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.

Kölcsön típusa

Éven túli lejáratú Kölcsön.

Kölcsönfelvevők köre

Kölcsönfelvevő lehet:

A Projektek megvalósítási helye

Azok a projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, azaz a támogatás felhasználására Magyarország területén, a Közép-Magyarország régióban kerül sor. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít.

Kölcsön összege

Természetes személy kölcsönfelvevő esetén: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint. Társasház és Lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint.

 

 

Kölcsön devizaneme

HUF

Önerő

Az Önerő elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. Az Önerőbe a lakás-előtakarékossági számlán lévő, az állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítási összeg bizonyos esetekben beszámításra kerülhet. A Hitelprogram során felmerülő adminisztrációs tevékenységek költségei, így különösen az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap másolata beszerzésének költsége, az értékbecslés díja, valamint az energetikai tanúsítvány és az ingatlanbiztosítás díja az Önerő terhére is elszámolható.

Kölcsön kamata, díjak, jutalékok

Futamidők

Törlesztés ütemezése

A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 10. napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 10. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő hónap 10. napján esedékes. Ha az adott hónap 10. napja nem munkanap, akkor a tőketörlesztés a következő munkanapon esedékes.

 

 

Hitelkérelmek benyújtása

A Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. Amennyiben bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.

A hitelkérelem csak az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MFB Zrt.) szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.

A hitelprogram keretében 2017. április 24-től lehet hitelkérelmet benyújtani.

A hitelprogram keretében utoljára 2022. december 31-én lehet hitelkérelmet benyújtani

 

Igénybevételi lehetőség

A Hitelprogram keretében utoljára 2023. december 31-én lehet kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

Támogatott háztartások száma

A Hitelprogram keretében támogatott háztartások száma, figyelembe véve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) eredményességmérési keretében meghatározott célértéket: 2.324.

 

 

 

 


 
 
 
 
 

A megújulóenergia-beruházások körében, a kötelező átvétellel történő támogatás éves összege 2017-2021 között elvileg évi 20 milliárd forint, de az induló összegből minden évben le kell vonni az addig elnyert pénzt, így lehet, hogy az időszak végére már semmi sem jut.

A nemzeti fejlesztési miniszternek a Magyar Közlönyben megjelent rendelete a megújuló forrásból származó áramtermelés – pályázati úton történő – támogatását tartalmazza. A rendelet azonban hiába terjed ki a szél- és a napenergiára is, ha a kormány letiltotta a szélenergiát, olyannyira, hogy a következő két évben ilyen erőmű létesítésére és bővítésére nem adható ki engedély. Így a rendelet által szabályozott pályázati rendszer gyakorlatilag csak a napenergiai fejlesztések támogatására terjed ki.

A pályázati eljárás céljai között szerepel a  támogatási jogosultságok – üzemgazdasági és nemzetgazdasági szempontból hatékony, átlátható, befolyásmentes, az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő – szétosztása, a korlátozott lehetőségekre való tekintettel. Feltétel, hogy a villamosenergia-rendszer szabályozható és biztonságos működése továbbra is fenntartható legyen.

A benyújtott pályázatokat 5 tagú bizottság értékeli. A bizottság elnöke a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (MEKH) elnöke, egy tagot az illetékes miniszter jelöl, míg a további három tag a hivatal alkalmazottja. A rendelet melléklete tartalmazza a pályázatra fordítható pénzt, három kategóriában. A kötelező átvétel garantálása mellett évi 20 milliárd forint támogatás osztható ki, de 2018-tól minden évben csökken ez az összeg az előző évben, illetve években kiosztott támogatással.

A pályázati eljárás nélkül kiosztható, prémium típusú új támogatásra 10 milliárd forint áll rendelkezésre 2021-ig, de itt is ugyan az a metódus: az előző évek kiadásai folyamatosan apasztják a 10 milliárdot. Végül a kötelező átvétel nélküli “normál” támogatási pályázatok összege 15 milliárd forint, amely szintén csökken az évente kiosztott összegekkel.OTTHON MELEGE PROGRAM 2016 – CSALÁDI HÁZAK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 


Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatható tevékenységek:

Keretösszeg: 5 Mrd Ft

A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, épületszám/régió arányban megosztva

Igénybevételre jogosultak köre:

Támogatást kizárólag hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkező, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak felújítására lehet igénybe venni.

Pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke:

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházás megvalósításával elérhető, energetikai tanúsítvánnyal igazolt CO2 megtakarítás alapján minden megtakarítható CO2 kg/év egységre 900,- Ft támogatás igényelhető.

A pályázat benyújtása 2016. július 1-től, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően lehetséges.

 Pályázati Felhivás.pdf

 Pályázati Útmutató.pdf

 Melléklet Költségvetési minta.xlsx

 2016.04.07.

VP2-4.1.1.1-16 - Állattartó telepek energetikai korszerűsítése 

Állattartó támogatás
2016.03.31.


VP2-4.1.1.2-16 - Baromfitartó telepek energetikai korszerűsítéseSzéchenyi 2020

 2016.03.31.


VP2-4.1.1.3-16 - Szarvasmarhatartó telepek energetikai korszerűsítéseSzéchenyi 2020

2016.03.31.


VP2-4.1.1.4-16 - Juh- és kecsketartó telepek energetikai korszerűsítéseSzéchenyi 2020

2016.03.31.